Vragen?

Opmerkingen?

Suggesties?

Onduidelijkheden?

Complimenten?

Bedenkingen?

Verzoekjes?

Foto's?

Tips?

De groetjes doen?

Laat het ons weten!

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

voor bedrijven

Als bedrijf doet u uw voordeel met het betrekken van uw medewerkers bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

KunstBaan maakt uw sociaal engagement op artistieke wijze zichtbaar op de werkvloer én levendig onder collega’s. 

Samen maken we van uw bedrijf een open platform voor creativiteit, echte ontmoeting en respect.

Want een bedrijf is een actief element in de samenleving, geen stuk in een decor.

"Het creatieve proces was een fantastische ervaring, omwille van de warme professionaliteit van Laura, het gemeende enthousiasme van de kunstenaars, de aangename interactie met onze medewerkers en het uiteindelijke, verrassende resultaat. Onvergetelijk!"   - WIM HOECKMAN, CEO Victor Buyck Steel Construction NV

"Het creatieve proces was een fantastische ervaring, omwille van de warme professionaliteit van Laura, het gemeende enthousiasme van de kunstenaars, de aangename interactie met onze medewerkers en het uiteindelijke, verrassende resultaat. Onvergetelijk!"  

- WIM HOECKMAN, CEO Victor Buyck Steel Construction NV

Uw bedrijfsverhaal, identiteit, kernactiviteit en afval als voedingsbodem voor kunst? Let’s surprise! (Tenzij u een zoveelste kopie van Mondriaans vierkanten verkiest.)

Via het stappenplan ontdekken we welke unieke projectinvulling voor ùw bedrijf een meerwaarde biedt. Benieuwd? Bekijk het hier

Voortaan werkt uw team in een omgeving met kunst dat is opgebouwd uit het materiaal dat het bij wijze van spreke dagelijks in handen heeft. En het hartverwarmende project waarin dit tot stand kwam, behoort tot de collectieve herinnering.

Via KunstBaan heet u volwassenen met een mentale beperking welkom op uw bedrijfssite voor een unieke dagbesteding, en maakt u plaats voor hun talenten.

“De voorbije weken hadden wij deze zeer bijzondere gasten in ons bedrijf en konden we zien hoe zij olievaten, cilinderkoppen, motorcarters en zelfs onze parkeerplaatsen omtoverden tot unieke kunstwerken”, vertellen de medewerkers. Het EVW team was tegelijk verrast en enthousiast over het artistieke kunnen van deze mensen en heeft veel respect voor hen gekregen. Collega’s passeerden geregeld om Kunstbaan aan het werk te zien terwijl de bank en bloembak versierd werden, en ze maakten met de kunstenaarsgroep meer dan één selfie.  Bron : Artikel EVW en KunstBaan: match tussen kunst en techniek bevordert maatschappelijke inclusie (bron: www.bouwenaandezorg.eu)

“De voorbije weken hadden wij deze zeer bijzondere gasten in ons bedrijf en konden we zien hoe zij olievaten, cilinderkoppen, motorcarters en zelfs onze parkeerplaatsen omtoverden tot unieke kunstwerken”, vertellen de medewerkers. Het EVW team was tegelijk verrast en enthousiast over het artistieke kunnen van deze mensen en heeft veel respect voor hen gekregen. Collega’s passeerden geregeld om Kunstbaan aan het werk te zien terwijl de bank en bloembak versierd werden, en ze maakten met de kunstenaarsgroep meer dan één selfie. 

Bron : Artikel EVW en KunstBaan: match tussen kunst en techniek bevordert maatschappelijke inclusie (bron: www.bouwenaandezorg.eu)


FIN euro in wit.png
 

Partners van KunstBaan vergoeden de kosten die gepaard gaan met de organisatie en realisatie van het PROJECT (<-> prijs per kunstwerk)

M.a.w.:

KunstBaan factureert aan de gastbedrijven een onkostenvergoeding in verhouding met de draagwijdte van het project dat voor hen wordt uitgewerkt (dus géén sponsoring en géén verkoop van artistieke object/concept)

De onkostenvergoeding is tweedelig en bestaat uit een deel project gerelateerde kosten (materiaal, tickets musea, vervoer…) en een deel vaste werkingskosten van KunstBaan per dag.

Diverse prijsklassen mogelijk.


 

Wat KunstBaan kan betekenen voor uw bedrijf?

Ik kom het u graag tonen.

 

 

Laat maar weten wanneer we kunnen kennismaken!