Vragen?

Opmerkingen?

Suggesties?

Onduidelijkheden?

Complimenten?

Bedenkingen?

Verzoekjes?

Foto's?

Tips?

De groetjes doen?

Laat het ons weten!

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

door wie?

Kunstenaars

VZW KunstBaan nodigt mensen met een mentale beperking uit om zich creatief te uiten in een vernieuwende context: een 'baan' op maat. We werken een aangepast werkschema uit dat rekening houdt met hun mogelijkheden. Gedurende een korte periode werken we met kleine teams op de reguliere werkvloer aan inspirerende opdrachten waarin de talenten van de deelnemers gebundeld worden. Ieders bijdrage is noodzakelijk en van even groot belang. KunstBaan kiest voor een ontspannen werksfeer die tegelijk de participanten positief motiveert, uitdaagt en inspireert, en een gezonde portie teamspirit die ontmoeting centraal stelt ... omdat we ervan overtuigd zijn dat deze werkwijze de creativiteit aanwakkert en het meest verrijkend werkt.  

Onze samenwerking concentreert zich op verschillende zorgvoorzieningen uit Gent en omstreken. Samen met de plaatselijke atelierbegeleiders wordt nagegaan welke individuele talenten en interesses van hun cliënteel aansluiten bij de specifieke invulling van het project dat voor een bedrijf of organisatie zal worden uitgewerkt. Op die manier wordt voor elke opdracht een team samengesteld, bestaande uit max. 4 personen, die elk uit een andere hoek komen. VZW KunstBaan creëert zo ontmoetingen tussen mensen afkomstig uit verschillende voorzieningen én met de werknemers van het bedrijf waar we te gast zijn.

Maar, ook wie geen deel uitmaakt van het cliënteel van zorginstellingen, nemen we graag mee in onze projecten. Contacteer KunstBaan!


De teams worden begeleid door Laura Van Wingen, oprichtster van KunstBaan vzw.

Laura volgde de opleiding beeldende vorming aan het Kunsthumaniora Sint-Lucas Gent. In 2014 behaalde ze aan de Universiteit Gent het masterdiploma in de kunstwetenschappen. Sindsdien is ze actief in de sociaal-artistieke sector en begeleidt ze creatieve workshops bij diverse verenigingen.